สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.399
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :14/09/2561
วันที่หมดอายุ :13/09/2562
ที่อยู่ :10 ถ.นนทรี
:แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2295-3905
โทรสาร :0-2295-1154
E-Mail :area@area.co.th
Website : www.area.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร