สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.398
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ศรีมงคล วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2557
วันที่หมดอายุ :08/07/2558
ที่อยู่ :142 หมู่ที่ 5 ต.สำราญ อ.สามชัย
:
จังหวัด :กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :46180
โทรศัพท์ :09-3412-3346-521,09-2134-4790
โทรสาร :0-2577-3403-04
E-Mail :ceo0398@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/07/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร