สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.397
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บลู สแท็ค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ 09/07/2552
วันที่หมดอายุ 08/07/2553
ที่อยู่ 302/24 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2931-2103-4
โทรสาร 0-2931-2105
E-Mail foses.orawan@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/06/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร