สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.397
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บลู สแท็ค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2552
วันที่หมดอายุ :08/07/2553
ที่อยู่ :302/24 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2931-2103-4
โทรสาร :0-2931-2105
E-Mail :foses.orawan@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/06/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร