สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.396
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส บิวดิ้งอินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ 27/10/2555
วันที่หมดอายุ 26/10/2556
ที่อยู่ 191/49 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-8741-5
โทรสาร 0-2661-8746
E-Mail
Website www.immsgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/09/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร