สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.396
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส บิวดิ้งอินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :27/10/2555
วันที่หมดอายุ :26/10/2556
ที่อยู่ :191/49 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2661-8741-5
โทรสาร :0-2661-8746
E-Mail :
Website : www.immsgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/09/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร