สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.40
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/08/2560
ที่อยู่ :196/10-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :02-270-8899
โทรสาร :02-278-5871
E-Mail :parnusts@gmail.com
Website : www.sts.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร