สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.4
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท จีโอ-เทคโนโลยี่ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :14/02/2561
วันที่หมดอายุ :13/02/2562
ที่อยู่ :43 อาคาร ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้อง 159 ถนนสาทรใต้
:แขวงยานนาวา เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2672-3010
โทรสาร :0-2672-3009
E-Mail :gtc@gtc.co.th
Website : www.gtc.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :12
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร