สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.395
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2561
วันที่หมดอายุ :08/07/2562
ที่อยู่ :95/18 อาคารแอทออฟฟิศ ชั้น 7 หมู่ที่ 9
:ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2951-9757 , 0-2589-6023
โทรสาร :0-2589-2885
E-Mail :pbi.inspector@gmail.com
Website : www.plusbuilding.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร