สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.395
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ 09/07/2561
วันที่หมดอายุ 08/07/2562
ที่อยู่ 95/18 อาคารแอทออฟฟิศ ชั้น 7 หมู่ที่ 9
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2951-9758 , 0-2589-6023
โทรสาร 0-2589-2885
E-Mail pbi.inspector@gmail.com
Website www.plusbuilding.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 30/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร