สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.394
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2561
วันที่หมดอายุ :08/07/2562
ที่อยู่ :248/333 หมู่ที่ 5
:ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10280
โทรศัพท์ :09-1772-1882
โทรสาร :02-0022664
E-Mail :ptec.home@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร