สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.393
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2561
วันที่หมดอายุ :08/07/2562
ที่อยู่ :256/1-3 ถ.พหลโยธิน
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2615-0202
โทรสาร :0-2615-1041
E-Mail :spe@saengpradit.com
Website : www.saengpradit.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :20
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร