สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.393
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ 09/07/2561
วันที่หมดอายุ 08/07/2562
ที่อยู่ 256/1-3 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 0-2615-0202
โทรสาร 0-2615-1041
E-Mail spe@saengpradit.com
Website www.saengpradit.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 20
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 23/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร