สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.392
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ตรวจสอบอาคารปลอดภัย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ 09/07/2562
วันที่หมดอายุ 08/07/2563
ที่อยู่ 13/1 หมู่ 5
ต.สุเทพ อ.เมือง
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50200
โทรศัพท์ 053-281-873, 08-1671-3597
โทรสาร 053-329-040
E-Mail schakrawut@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร