สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.392
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ตรวจสอบอาคารปลอดภัย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2561
วันที่หมดอายุ :08/07/2562
ที่อยู่ :13/1 หมู่ 5
:ต.สุเทพ อ.เมือง
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50200
โทรศัพท์ :053-281-873, 08-1671-3597
โทรสาร :053-329-040
E-Mail :schakrawut@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร