สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.391
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :05/11/2560
วันที่หมดอายุ :04/11/2561
ที่อยู่ :90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703
:ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2645-2399 , 0-2168-3328
โทรสาร :0-2168-3329
E-Mail :support@abuild.co.th
Website : www.abuild.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :45
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร