สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.390
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานธุรกิจบริการตรวจสอบและประเมิน
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2552
วันที่หมดอายุ :07/12/2553
ที่อยู่ :33/82 ซ.ภัสสร 1 ถ.เลียบคลองสาม หมู่ที่ 3
:ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :08-1642-1210 , 0-2901-3998
โทรสาร :0-2832-5699 , 0-2832-5645
E-Mail :JPR.SERVICE@HOTMAIL.COM
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/12/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร