สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.389
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคาร 1 (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :29/05/2561
วันที่หมดอายุ :28/05/2562
ที่อยู่ :77/53 หมู่ที่ 4
:ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12150
โทรศัพท์ :08-9810-7016
โทรสาร :02-5326131
E-Mail :Virote.Bi1@gmail.com
Website : www.bi1-th.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร