สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.388
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2555
วันที่หมดอายุ :08/07/2556
ที่อยู่ :2521/17 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2530-5103-4
โทรสาร :0-2530-5110
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/07/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร