สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.387
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีแอลซี วัฒนา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2561
วันที่หมดอายุ :08/07/2562
ที่อยู่ :1350/182 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนพัฒนาการ
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :02-117-0298
โทรสาร :02-117-0297
E-Mail :pabhagorn@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร