สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.386
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2561
วันที่หมดอายุ :08/07/2562
ที่อยู่ :163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2690-7462
โทรสาร :0-2690-7463
E-Mail :service@sti.co.th
Website : www.sti.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :119
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร