สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.386
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ 09/07/2561
วันที่หมดอายุ 08/07/2562
ที่อยู่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 0-2690-7462
โทรสาร 0-2690-7463
E-Mail service@sti.co.th
Website www.sti.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 119
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 27/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร