สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.385
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2560
วันที่หมดอายุ :08/07/2561
ที่อยู่ :61/5 ซ.อินทามระ 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2279-7750
โทรสาร :0-2279-7750
E-Mail :jurairat8388@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/06/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร