สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.384
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอสเส็ท อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2561
วันที่หมดอายุ :08/07/2562
ที่อยู่ :324/41 ถ.มิตรภาพ ม.3
:ต.ศิลา อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :40000
โทรศัพท์ :086-634-1900
โทรสาร :0-4334-2889
E-Mail :assetinspector@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร