สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.384
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอสเส็ท อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ 09/07/2562
วันที่หมดอายุ 08/07/2563
ที่อยู่ 324/41 ถ.มิตรภาพ ม.3
ต.ศิลา อ.เมือง
จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 086-634-1900
โทรสาร 0-4334-2889
E-Mail assetinspector@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 22/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร