สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.383
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปร อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2553
วันที่หมดอายุ :08/07/2554
ที่อยู่ :221/1 อาคารเอ็ม เอ เอ ชั้น 5 ซ.ประชาชื่น 37
:ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10800
โทรศัพท์ :0-2587-0244
โทรสาร :0-2975-9311
E-Mail :proeeng@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/07/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร