สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.382
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เค.พี.บิลด์ดิ้ง ออดิท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2553
วันที่หมดอายุ :08/07/2554
ที่อยู่ :1161 ถ.พระยาพายัพพิริยะกิจ
:ต.ตลาด อ.พระประแดง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10130
โทรศัพท์ :0-2818-4349, 081-209-5289
โทรสาร :0-2818-4349
E-Mail :kp_inspector@yahoo.com
Website : www.kpbuildingaudit.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/07/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร