สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.381
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ 09/07/2561
วันที่หมดอายุ 08/07/2562
ที่อยู่ 52/130-131 ถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล3)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 0-2735-4598
โทรสาร 0-2735-4597
E-Mail passakorn_55@hotmail.com
Website www.om.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร