สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.380
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2561
วันที่หมดอายุ :08/07/2562
ที่อยู่ :60/93 หมู่ที่ 12 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33 ถนนรามอินทรา
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2509-1432,0-2944-5436
โทรสาร :0-2509-1432 ต่อ 16
E-Mail :company@iecconsult.com,iec.consult@gmail.com
Website : www.iecconsult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร