สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.379
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท 3คิว บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/06/2550
วันที่เริ่มใช้ :25/08/2561
วันที่หมดอายุ :24/08/2562
ที่อยู่ :44/118 ซ.นวมินทร์ 149
:แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :081 421 0923
โทรสาร :0-2509-2219
E-Mail :birdsucha4555@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร