สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.379
ชื่อนิติบุคคล บริษัท 3คิว บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/06/2550
วันที่เริ่มใช้ 25/08/2561
วันที่หมดอายุ 24/08/2562
ที่อยู่ 44/118 ซ.นวมินทร์ 149
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 081 421 0923
โทรสาร 0-2509-2219
E-Mail birdsucha4555@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 28/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร