สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.38
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอส.เอส.เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 14/12/2561
วันที่หมดอายุ 13/12/2562
ที่อยู่ 81/2 ม.ปริญลักษณ์ ถ.นวมินทร์ หมู่ที่ 5
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 08-1902-4678
โทรสาร 021844544
E-Mail ssengineeringcon@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร