สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.38
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส.เอส.เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :14/12/2560
วันที่หมดอายุ :13/12/2561
ที่อยู่ :81/2 ม.ปริญลักษณ์ ถ.นวมินทร์ หมู่ที่ 5
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :08-1902-4678
โทรสาร :0-2375-7849
E-Mail :ss_engin@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร