สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.378
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/06/2550
วันที่เริ่มใช้ :11/06/2561
วันที่หมดอายุ :10/06/2562
ที่อยู่ :589/153 ถ.บางนา-ตราด
:แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2399-5720
โทรสาร :0-2399-5728-29
E-Mail :qtec@qtec.co.th
Website : www.qtecengineering.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :12
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร