สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.377
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/06/2550
วันที่เริ่มใช้ 11/06/2561
วันที่หมดอายุ 10/06/2562
ที่อยู่ 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7333 ต่อ 2400
โทรสาร 0-2665-7380
E-Mail Customerservice@touch.co.th
Website www.touch.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร