สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.377
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/06/2550
วันที่เริ่มใช้ :11/06/2561
วันที่หมดอายุ :10/06/2562
ที่อยู่ :163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
:แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2661-7333 ต่อ 2400
โทรสาร :0-2665-7380
E-Mail :Customerservice@touch.co.th
Website : www.touch.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร