สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.376
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารภาคใต้ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/06/2550
วันที่เริ่มใช้ :11/06/2551
วันที่หมดอายุ :10/06/2552
ที่อยู่ :17/24 หมู่ที่ 6
:ต.กะทู้ อ.กะทู้
จังหวัด :ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :83120
โทรศัพท์ :076-203-314
โทรสาร :076-203-315
E-Mail :phuket-soiltest@hotmail.com
Website : www.sbi-phuket.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/09/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร