สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.375
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แปซิฟิค ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/06/2550
วันที่เริ่มใช้ :11/06/2550
วันที่หมดอายุ :10/06/2551
ที่อยู่ :147/49 อาคารบ้านพร้อมพงษ์ ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท 39
:แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2259-3067, 081-694-0167
โทรสาร :0-2259-3068
E-Mail :psc_wiset@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/05/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร