สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.374
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเอ็มซี ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/06/2550
วันที่เริ่มใช้ :13/03/2561
วันที่หมดอายุ :12/03/2562
ที่อยู่ :61 ซอยติวานนท์ 25 แยก 14/4 ถนนติวานนท์
:ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2950-2363
โทรสาร :0-29502364
E-Mail :amc_eng9@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร