สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.373
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/05/2550
วันที่เริ่มใช้ :14/05/2561
วันที่หมดอายุ :13/05/2562
ที่อยู่ :93/24 ถ.งามวงศ์วาน หมู่ 2
:ต.บางเขน อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2951-9042,081-735-4204
โทรสาร :0-2921-6744,0-2921-7744
E-Mail :fbi_inspectors@yahoo.co.th
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร