สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.372
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/05/2550
วันที่เริ่มใช้ :14/05/2561
วันที่หมดอายุ :13/05/2562
ที่อยู่ :164 ซอย 79 ถนนเจริญกรุง
:แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :086-999-8991
โทรสาร :02 118 2326
E-Mail :suvidhya@live.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร