สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.371
ชื่อนิติบุคคล บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/05/2550
วันที่เริ่มใช้ 14/05/2561
วันที่หมดอายุ 13/05/2562
ที่อยู่ 50 หมู่ 6 ถนนเขางู-เบิกไพร
ต.นางแก้ว อ.โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
โทรศัพท์ 032-359-202
โทรสาร 032-359-398
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 27/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร