สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.371
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/05/2550
วันที่เริ่มใช้ :14/05/2561
วันที่หมดอายุ :13/05/2562
ที่อยู่ :50 หมู่ 6 ถนนเขางู-เบิกไพร
:ต.นางแก้ว อ.โพธาราม
จังหวัด :ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :70120
โทรศัพท์ :032-359-202
โทรสาร :032-359-398
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร