สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.370
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/05/2550
วันที่เริ่มใช้ :14/05/2553
วันที่หมดอายุ :13/05/2554
ที่อยู่ :47/1261 อาคารพระราม 6 แมนชั่นบี ชั้นที่ 2
:ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2880-0866-7
โทรสาร :0-2879-0517
E-Mail :tbic999@gmail.com
Website : www.tbic.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/05/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร