สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.37
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :151 ถ.นวลจันทร์
:แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2363-7723
โทรสาร :0-2363-7724
E-Mail :contact_gfe@gfe.co.th
Website : www.gfe.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :26
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร