สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.369
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส แอนด์ มาเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/05/2550
วันที่เริ่มใช้ :14/05/2552
วันที่หมดอายุ :13/05/2553
ที่อยู่ :94/660 ถ.สุวินทวงศ์
:หมู่ 4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10530
โทรศัพท์ :0-2956-6848
โทรสาร :0-2956-6848
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/05/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร