สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.369
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส แอนด์ มาเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/05/2550
วันที่เริ่มใช้ 14/05/2552
วันที่หมดอายุ 13/05/2553
ที่อยู่ 94/660 ถ.สุวินทวงศ์
หมู่ 4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530
โทรศัพท์ 0-2956-6848
โทรสาร 0-2956-6848
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/05/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร