สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.368
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/05/2550
วันที่เริ่มใช้ :14/05/2561
วันที่หมดอายุ :13/05/2562
ที่อยู่ :134 อาคารเอ็นทูเอส ซ.รามอินทรา 65 ถ.รามอินทรา
:แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02 001 6868
โทรสาร :02 001 6869
E-Mail :n2sengineering@yahoo.com
Website : www.n2sengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร