สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.367
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินคอนส์เนียร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/05/2550
วันที่เริ่มใช้ :14/05/2553
วันที่หมดอายุ :13/05/2554
ที่อยู่ :10/160 หมู่ที่ 3
:แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10540
โทรศัพท์ :0-2385-5438
โทรสาร :0-2385-5442
E-Mail :vntinter@yahoo.com
Website : inconsneer.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/09/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร