สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.366
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/05/2550
วันที่เริ่มใช้ :14/05/2561
วันที่หมดอายุ :13/05/2562
ที่อยู่ :56/344 ถ.เสมาฟ้าคราม หมู่ 2
:ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12130
โทรศัพท์ :08-1831-3866
โทรสาร :0-2987-3880
E-Mail :sarayuth@inspector-engineering.com
Website : www.inspector-engineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร