สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.365
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทรแองเกิ้ล เอ็นจิเนียร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2561
วันที่หมดอายุ :18/04/2562
ที่อยู่ :12/555 อาคารกุหลาบ ชั้น 6 หมู่ที่ 15 ถ.บางนา-ตราด กม.5.5
:ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10540
โทรศัพท์ :0-2316-1445-6
โทรสาร :0-2316-1447
E-Mail :engineer@triangle.co.th
Website : www.triangle.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร