สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.365
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทรแองเกิ้ล เอ็นจิเนียร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ 19/04/2561
วันที่หมดอายุ 18/04/2562
ที่อยู่ 12/555 อาคารกุหลาบ ชั้น 6 หมู่ที่ 15 ถ.บางนา-ตราด กม.5.5
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์ 0-2316-1445-6
โทรสาร 0-2316-1447
E-Mail engineer@triangle.co.th
Website www.triangle.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 10
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร