สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.364
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ชงโคเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ 09/03/2561
วันที่หมดอายุ 08/03/2562
ที่อยู่ 474/51 ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10520
โทรศัพท์ 0-2346-4201
โทรสาร 0-2346-4202
E-Mail chongko.cng@gmail.com
Website www.chongkotech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 27/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร