สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.364
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ชงโคเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/03/2561
วันที่หมดอายุ :08/03/2562
ที่อยู่ :474/51 ถนนลาดกระบัง
:แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10520
โทรศัพท์ :0-2346-4201
โทรสาร :0-2346-4202
E-Mail :chongko.cng@gmail.com
Website : www.chongkotech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร