สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.363
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอส.บี.อาร์.ซี. จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ 19/04/2561
วันที่หมดอายุ 18/04/2562
ที่อยู่ 806/19 หมู่ 8 ชั้นที่ 3 อาคาร The Blue Terrace
ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12130
โทรศัพท์ 0-2990-0612-3,08-6833-9688
โทรสาร 0-2990-0613
E-Mail sbrc@ymail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร