สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.363
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส.บี.อาร์.ซี. จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2561
วันที่หมดอายุ :18/04/2562
ที่อยู่ :806/19 หมู่ 8 ชั้นที่ 3 อาคาร The Blue Terrace
:ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12130
โทรศัพท์ :0-2990-0612-3,08-6833-9688
โทรสาร :0-2990-0613
E-Mail :sbrc@ymail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร