สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.362
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีพี บิลดิ้งอินสเปคเตอร์
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2552
วันที่หมดอายุ :18/04/2553
ที่อยู่ :30 ซ. 2 ถ.รังสิต-นครนายก 52
:ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญญบุรี
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12310
โทรศัพท์ :0-2974-2515
โทรสาร :0-2974-2515
E-Mail :anocha18@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/04/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร