สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.361
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ 19/04/2561
วันที่หมดอายุ 18/04/2562
ที่อยู่ 69/1 ซ.พึ่งมี 11 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ 0-2332-8100-3
โทรสาร 0-2332-8330
E-Mail ucc1990@gmail.com
Website www.uthaiconsultant.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร