สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.361
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2561
วันที่หมดอายุ :18/04/2562
ที่อยู่ :69/1 ซ.พึ่งมี 11 ถ.สุขุมวิท
:แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2332-8100-3
โทรสาร :0-2332-8330
E-Mail :ucc1990@gmail.com
Website : www.uthaiconsultant.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร