สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.360
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ๊ปเซ่ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ 19/04/2561
วันที่หมดอายุ 18/04/2562
ที่อยู่ 51/127 ถ.สรงประภา
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 0-2928-5630,08-1623-4833
โทรสาร 0-2565-4921
E-Mail samard@fseworld.org
Website www.fseworld.org
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร