สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.360
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ๊ปเซ่ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2561
วันที่หมดอายุ :18/04/2562
ที่อยู่ :51/127 ถ.สรงประภา
:แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2928-5630,08-1623-4833
โทรสาร :0-2565-4921
E-Mail :samard@fseworld.org
Website : www.fseworld.org
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร