สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.36
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :13/01/2561
วันที่หมดอายุ :12/01/2562
ที่อยู่ :เลขที่ 40 อาคารสถาบัน อีอีซี ซอยรามอินทรา 97
:แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02-005-2900-13
โทรสาร :02-005-2915
E-Mail :eec@eec.co.th
Website : www.eec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :52
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร