สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.359
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สตาร์ดัม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :14/03/2560
วันที่หมดอายุ :13/03/2561
ที่อยู่ :99/34 ถนนปทุมสามโคก
:ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12000
โทรศัพท์ :0-2978-1085
โทรสาร :0-2978-1086
E-Mail :stardom42@hotmail.com
Website : www.stardom.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/02/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร