สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.358
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2558
วันที่หมดอายุ :18/04/2559
ที่อยู่ :100/329 หมู่ 2 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์
:ต.ไทรม้า อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2922-2375
โทรสาร :0-2922-2375 ต่อ 15
E-Mail :engineering_g@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/04/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร