สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.357
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :11/04/2561
วันที่หมดอายุ :10/04/2562
ที่อยู่ :112 ซอยรามคำแหง 112 ถนนรามคำแหง
:แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2729-3210
โทรสาร :02-729-5432
E-Mail :info@profire-inspector.com
Website : www.profile-inspector.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร