สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.357
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2560
วันที่หมดอายุ :18/04/2561
ที่อยู่ :112 ซ.รามคำแหง 112 ถ.รามคำแหง
:แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2729-3210
โทรสาร :02-729-5432
E-Mail :info@profire-inspector.com
Website : www.profile-inspector.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/03/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร