สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.356
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2558
วันที่หมดอายุ :18/04/2559
ที่อยู่ :126/62 ถ.กรุงธนบุรี
:แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10600
โทรศัพท์ :0-2860-8060-1
โทรสาร :0-2860-8044
E-Mail :info@resco.co.th
Website : www.resco.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/03/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร