สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.355
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เส้นฝัน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/03/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/03/2561
วันที่หมดอายุ :11/03/2562
ที่อยู่ :77 ซ.บางบอน 5 ซ.18
:แขวงบางบอน เขตบางบอน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10150
โทรศัพท์ :0-2811-2855
โทรสาร :0-2811-3873
E-Mail :senfun2693@hotmail.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร